מדוד את היתרונות המתקבלים כתוצאה מביטול השבתות מערכת האחסון, המתוכננות והבלתי צפויות כאחד, על-ידי שימוש ב- Clustered Data ONTAP של NetApp

  1. 1.
  2. 2. כוח אדם
  3. 3. כוח אדם
  4. 4. כוח אדם
  5. 5.
  6. 6. %